Umowy - kup i sprzedaj samochód

Bardzo często powtarza się, by nie podpisywać umów, których dokładnie nie przeczytaliśmy. To samo dotyczy umów, których nie rozumiemy. Umowy, szczególnie te, tworzone w złej wierze, potrafią w przyszłości przysporzyć nam naprawdę bardzo dużo problemów, których należy zdecydowanie unikać. Czasami, jeden niewłaściwy podpis, potrafi zrujnować nam życie na wiele lat. Z tego też powodu, zawsze należy korzystać z usług kompetentnych i profesjonalnych firm, ponieważ te nieuczciwe, mogą w umowach zamieszczać rozmaite kruczki prawne i niedozwolone klauzule, które przysporzą nam sporo problemów. Warto więc, w miarę możliwości, porównać kilka umów i samemu ocenić, która z nich najlepiej zabezpiecza nasze interesy. Gdy nie mamy dostatecznej wiedzy, zawsze możemy także skorzystać z pomocy prawnika. Dotyczy to również umów z zakresu kupna oraz sprzedaży samochodów, jak również całej branży motoryzacyjnej. Tego typu umowy, najczęściej nawiązywane są pomiędzy osobami indywidualnymi, ale warto też zauważyć, że stronami mogą być także dwie firmy, czy firma oraz klient indywidualny. Wszystkie umowy powinny zawierać dane poszczególnych stron, dane współwłaściciela oraz dane pojazdu. Bardzo ważna jest też data sprzedaży oraz wyraźny podpis. Należy również zadbać o to, by umowa była sporządzona w dwóch egzemplarzach. Wówczas jedną zatrzymuje kupujący, a drugą sprzedający. Obie powinny być tak samo wypełnione i co najważniejsze, podpisane. Imię, nazwisko, PESEL, jak również adres są niezbędne do weryfikacji danych. Jest to o tyle ważne, że o ile, klienci indywidualni wymieniają samochody najczęściej co kilka lat, to już firmy motoryzacyjne, bardzo często handlują samochodami na dużą skalę. W takich sytuacjach niezbędny staje się porządek w dokumentacji, która może podlegać kontroli, jak i późniejszej ocenie. Podobnie jest w przypadku osób indywidualnych. W przypadku kontroli bądź pojawiających się wątpliwości, profesjonalna umowa pomoże nam najszybciej potwierdzić prawa do danego pojazdu.