Przepisy, bezpieczeństwo - motoryzacja i obowiązki kierowcy

Na naszych drogach spotkać można różnego rodzaju samochody. Jak wszyscy wiemy służą one różnego rodzaju celom. Począwszy od dojazdów do pracy aż po działalność związaną z przewozem osób oraz towarów. Korzystają z nich liczni przedstawiciele handlowi oraz osoby wykonujące rozmaite usługi. Korzystanie z własnego samochodu jest więc dla wielu osób niezbędne do prowadzenia firmy. Z prowadzeniem samochodu wiąże się również konieczność dostosowania się do obecnie panujących przepisów. Z tego też powodu należy wcześniej ukończyć specjalny kurs i zdać egzamin, który w ostatnim czasie nieco zaostrzył swoje kryteria. Dodatkowo planowane dalsze zmiany mają przynieść, w założeniach, większą wiedzę oraz umiejętności w przypadku kierowcy, szczególnie tego uważanego za „młodego”.

Kierowca powinien oprócz stosowania się do wspomnianych przepisów, zadbać o wyposażenie samochodu. Dotyczy to zarówno przedmiotów, które uznaje się za wymagane, jak również za dodatkowe, które warto jest posiadać, gdyż może mieć to wpływ na nasze życie i zdrowie oraz zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego oraz pieszych. Istotnym elementem takich ważnych elementów jest między innymi apteczka pierwszej pomocy. Jej wyposażenie powinno objąć środki, które pozwolą na udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji kiedy dojdzie do wypadku drogowego a my będziemy udzielać takiej pierwszej pomocy. W takich przypadkach warto również zadbać o wyposażenie w postaci obecności trójkąta oraz kamizelki odblaskowej. W przypadku wypadku bardzo często są one niezbędne by nie tylko zabezpieczyć miejsce wypadku. Dzięki nim również i my sami będziemy bezpieczniejsi udzielając pomocy. Takie elementy przydają się szczególnie w sytuacji kiedy miejscem wypadku jest zakręt drogi bądź też ma on miejsce podczas nocy, zmroku bądź też podczas mgły. Widoczni z daleka dajemy sygnał o ewentualnym zagrożeniu. Należy je również umieścić (trójkąt) w sytuacji kiedy nasz samochód uległ awarii. Innym istotnym elementem samochodu jest jeszcze gaśnica. W jej przypadku należy się zapoznać z instrukcją użytkowania tak by w razie awaryjnej sytuacji podjąć odpowiednie kroki. Należy również pamiętać, że zarówno gaśnica jak i apteczka powinny być zdatne do użytku. Kontrola stanu powinna odbywać się w zależności od terminów zdatności poszczególnych środków.