Certyfikat Kompetencji Zawodowych - ważny dokument w życiu przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych to egzamin, który upoważnia nas do pracy przewoźnika. Egzamin zawiera:

  1. prawo cywilne
  2. prawo handlowe
  3. prawo socjalne
  4. prawo podatkowe
  5. działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  6. dostęp do rynku
  7. normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  8. bezpieczeństwo drogowe

Starosta wydaje dokument w ciągu miesiąca lub trzech. Osoba, która studiowała prawo może zostać zwolniona z tej części egzaminu. Egzamin składa się z około 60 pytań i dwóch problemów do rozwiązania. Certyfikat kompetencji zawodowych łączy się z licencją transportową, osoby niecierpliwe, które chcą uzyskać szybko certyfikat kompetencji zawodowych mogą poradzić się firmie, która taki dokument udostępnia.